Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bij Bettie


Definities van de woorden ik, jij en diensten.

Definities van de woorden ik, jij en diensten.
In dit document staat ‘ik/mijn’ voor Bettie Lubbers,
eigenaar van Bij Bettie.
De woorden ‘jij/jouw/je’ staan voor wie een dienst
af wil nemen bij Bij Bettie.
Diensten staat voor de diensten die ik aanbied zoals coaching, healing, vrouwencirkels en training.

Offertes en prijsaanvraag.

Je bent ten alle tijden vrij een kosteloze offerte of prijsaanvraag op te vragen voor mijn diensten. Aanvraag verplicht tot niets, dat wil zeggen dat je geen dienst hoeft af te nemen naar aanleiding van een offerte.
Een offerte wordt binnen 3 werkdagen toegestuurd, tenzij Bij Bettie gesloten is. In dat geval krijg je automatisch bericht dat antwoord langer op zich zal laten wachten.

Het afnemen van een dienst.

Voorafgaand definitieve overeenkomst tussen jou en mij krijg je bericht of je de voorwaarden accepteert. Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou beginnen.
Lees verderop in dit document de voorwaarden voor mijn verschillende diensten.

Aansprakelijkheid.

Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt.

Specifieke voorwaarden rond coaching

Overeenkomst.

Na een kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je krijgt een bevestiging via mail. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.

Loop en beëindiging van het traject.

Loop en beëindiging van het traject.
We stellen samen een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik verplicht mij tot maximale inspanning. Dat verwacht ik ook van jou. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit op tijd helder.
Is het doel behaald, dan is het traject rond. Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. Ook kunnen in sommige gevallen eenmalige sessies worden afgesproken.
Zie ik in de samenwerking dat het proces niet meer klopt, dan bespreek ik dat met je en kan ik besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht.

Kindercoaching.

Als we een traject starten voor je kind, vraag ik je altijd om een toestemmingsformulier te tekenen. Dit formulier wordt getekend door beide ouders en kind.

Niet verschijnen op een afspraak.

Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan bereken ik kosten. Je betaalt dan 50% van de sessieprijs.
Mocht je er niet zijn op de afgesproken tijd omdat je het vergeten bent of vergeten bent af te zeggen, dan ontvang je een factuur van de vergeten sessie met het volledige bedrag.

Betaling.

Als je een traject volledig betaalt, ontvang je na de eerste sessie de factuur. Betaling in termijnen kan ook. Soms is betaling per sessie ook mogelijk. Dit overleggen we. Dan ontvang je de factuur na de sessie.
Je betaalt binnen de aangeduide termijn van 14 dagen. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met mij op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde, factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau.
Je bent het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd. Er mag in termijnen worden betaald. Hierover betaal je geen extra kosten.

Wie schrijft, die blijft (auteursrecht).

Het door mij aangeleverde materiaal is door mij geschreven, vervaardigd of opgenomen en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast.

Privé.

Wat inhoudelijk tijdens het traject gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.
Als ik je kind coach, mail ik je een kort verslagje van wat we gedaan hebben. Wat besproken is, blijft privé. Ik deel alleen activiteiten met je, geen inhoudelijke zaken, tenzij dat écht nodig is.
Ik maak geen verslagen van sessies voor derden.
Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Klachten.

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan maak ik gebruik van de klachtenregeling van Het Kindercoachgilde. We zullen dan de stappen volgen die vanuit hen worden aangegeven.

Download hier een pfd-versie van de algemene voorwaarden.