Al je vragen over kindercoaching beantwoord

Ik neem je vandaag mee in mijn wereld. De wereld van kinder- en oudercoaching. Want ik snap dat je echt niet zomaar een coach inschakelt. Dat is best een stap! En dus wil je weten wat dat precies inhoudt, wat er gaat gebeuren en natuurlijk hoeveel het kost! Op Instagram vroeg ik of mijn volgers me hun vragen wilden sturen. Die vragen heb ik op een rijtje gezet en beantwoord ik voor je in deze blog! Oké, daar gaan we!

“Wat is kindercoaching precies? Wat doe je tijdens een afspraak?”

Twee vragen in één! Wat ik tijdens de intakesessie doe ligt altijd vast, de vervolgafspraken zijn wat minder vastomlijnd. Maar, om even te beginnen met de eerste vraag. Kindercoaching is samen met een kind kijken naar zichzelf. Coaching is jezelf beter leren kennen, daardoor zelfvertrouwen opbouwen en daardoor weer goede keuzes kunnen maken. En kinderen zijn niet zo bezig met zichzelf leren kennen. Logisch! Maar als je kind niet lekker in zijn of haar vel zit, dan is de kans groot dat je dit hoort: ‘Alles is stom! Niemand begrijpt me! Alles gaat toch mis!’ Nou ja, dat. En door coaching help ik je kind door die massa van negatieve gedachten of vervelende emoties weer terug te gaan naar zichzelf. Als je weet wie je echt bent en weet je veel beter wat je wel en niet wilt. En kinderen krijgen door coaching handvatten om met vervelende situaties om te gaan. Ze leren hoe hun gedachten werken. En ik zie hoe helpend dat is. Dat is echt zo gaaf om te zien! 

Dan deel 2 van de vraag, wat doe ik tijdens een sessie? Nou, tijdens de intakesessie speel ik altijd een spel met kinderen. Dat spel gebruik ik om met het kind te onderzoeken wat het probleem is en wat er allemaal met dat probleem te maken heeft. Alles wat bij het probleem hoort gaan we onderzoeken. En aan het eind van de sessie gaan we dan een doel vaststellen. Aan de hand van die sessie stel ik de volgende sessie samen en ja, dat verschilt natuurlijk! Want als het probleem over boosheid gaat, gaan we andere dingen doen dan als het probleem onzekerheid is of verdriet of iets heel anders. En dat is het mooie van coaching, ik pas alles aan op jouw kind. Op de hulpvraag die er is. Ik gebruik veel spellen om dingen te onderzoeken of inzichtelijk te maken. Ik werk met gedachtenkracht en poppetjes om situaties uit te spelen. En ja, ik kan dus niet precies van tevoren vertellen wat we allemaal gaan doen, dat hangt heel erg af van de intakesessie. 

“Moet ik als ouder mee naar de sessies?”

Nou, dat is heel erg afhankelijk van je kind en van de situatie. Sommige kinderen voelen zich veel fijner als jij erbij bent. En sommige kinderen gaan juist niks vertellen als jij ernaast zit. Dus deze keus laat ik aan jou en je kind over. Dat gaat eigenlijk altijd goed, in overleg. En als ouder weet je vaak wel wat goed is voor je kind. Veel ouders gaan niet mee, omdat ze hun kind een veilige plek gunnen waar ze alles kunnen zeggen. En sommige ouders gaan wel mee, omdat hun kind het spannend vindt en juist ontspant als mama of papa erbij is. 

Soms geef ik aan of het fijn is dat je erbij bent of dat het juist handig is om even niet mee te komen. Ik mail altijd na de sessie een kort verslagje van wat we gedaan hebben, zodat je op de hoogte bent. Ik overleg daarin ook met het kind over wat ik wel en niet vertel. Sommige dingen willen ze liever voor zichzelf houden en dat respecteer ik. Tenzij natuurlijk de veiligheid van het kind in gevaar komt, dan zal ik altijd delen wat er aan de hand is. Maar wel met medeweten van het kind. 

“Hoe vaak moet mijn kind bij je komen voor een sessie?”

Ik werk eigenlijk altijd in trajecten, zodat we echt iets kunnen bereiken. Losse sessies met kinderen doe ik eigenlijk niet. Het meest werk ik in trajecten van 5 sessies. Dat houdt in: 1 intakesessie, vervolgens 3 sessies waarin we werken aan het doel en als laatste een evaluatiesessie. En tijdens die evaluatiesessie bekijken we hoe het gegaan is en of het doel behaald is. Tijdens die laatste sessie kunnen we ook beslissen of het traject afgerond is of dat er juist behoefte is aan meer. Dan plannen we nog een sessie, of meerdere als dat nodig is. En dat gebeurt ook wel eens. 

Meestal komt een kind dus 5 keer. 

“Hoeveel kost kindercoaching?”

Een belangrijke vraag, wat is de investering van zoiets? In mijn praktijk zijn de prijzen helder. Elke sessie is € 70, dus 5 sessies van € 70 is € 350. De sessies kun je gewoon apart betalen of je kiest ervoor om het traject in één keer te voldoen. Die keus is aan jou! 

Mocht je ervoor kiezen om ook een Routekaart naar Jezelf aan te schaffen bij het traject, dan krijg je nog een leuke korting. Je kunt dan de Routekaart aanschaffen voor € 30 in plaats van voor € 45. Dus dat is zeker het overwegen waard! 

Kindercoaching wordt helaas niet vergoed. Dat is een keuze van de zorgverzekeraars en daar hebben wij als kindercoaches helaas geen invloed op. Vanuit onze beroepsverenigingen wordt hier wel over gesproken en gekeken naar mogelijkheden. 

Meer weten over kinder- of oudercoaching?

Heb je meer vragen? Neem dan gerust contact met me op, dan help ik je verder!

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published.